Persoonsgegevens verdienen een zorgvuldige behandeling. Dat is wettelijk geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens en per 25 mei 2018 in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Maar je hebt geen wet nodig om zorgvuldig en respectvol met persoonsgegevens om te gaan. Het is een attitude.  

 

 

Integer en gedreven. Dat is wat we zijn.De oprichter van Raderwerk, Aart Tijhof, is sinds 2014 Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) en heeft tal van trainingen op het gebied van privacy en -wetgeving gevolgd. Sinds juli 2017 is hij Certified Data Protection Officer (CDPO) en is geregistreerd in het register CDPO.

Tevens is hij geregistreerd bij het Nederland Genootschap van Functionarissen voor de Gegevensbescherming (NGFG)

 

Per mei 2018 is Aart FG voor de Openbare Bibliotheek Waterweg (Schiedam).  

Aart heeft daarnaast ervaring in de volgende vakgebieden: bibliotheekwerk, control, P&O, burgerzaken, (techniek)onderwijs, marketing.